กองกิจการนักศึกษา มหิดล

11/06/2021

การวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นตอน Buy & Sell Strategy และ Money Management

04/06/2021

“สร้างสรรค์ Infographic Presentation ด้วย PowerPoint”

04/06/2021

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education”

04/06/2021

Pride Month มิถุนามหัศจรรย์ของชาว LGBTQA+

14/05/2021

เทคนิคการเขียน Resume และการสัมภาษณ์งาน

22/02/2021
20210219_health_banner

รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัคร MU health hub

22/02/2021
Donate_Calendar

“ปฏิทินเก่า เราขอนะ”

22/02/2021
Sharing-Happiness

“Sharing Hapiness มหิดลปันสุข”

22/02/2021
20210208_health_banner

กิจกรรมการออกกำลังกายแบบ “New Normal”