F Logo
Financial Literacy

การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้จ่าย การเก็บออม และการจัดการหนี้สิน ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนความมั่งคั่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว สามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆ ได้อย่างมั่นคง เช่น การบริหารจัดการหนี้ให้เหมาะกับความสามารถของตน รวมทั้งสามารถตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผลที่ตอบสนองความหลากหลายของบริบททางการเงิน เพื่อปรับปรุงความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของปัจเจกและสังคม และช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมในธุรกิจของระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

กิจกรรม

💸 “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” 💸 

มากันอย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรมดี ๆ รับชั่วโมง AT ด้าน Financial Literacy จากกองกิจการนักศึกษา ตลอดเดือนมิถุนายน กิจกรรมสุดท้ายของเดือนนี้ 'กองกิจการนักศึกษา' ร่วมกับ 'ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย' ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน กับกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ครบเครื่องเรื่องลงทุน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “คุณนฤมล บุญสนอง”   รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด […]

มาวางแผนภาษีกันเถอะ

มากันอย่างต่อเนื่อง กับกิจกรรมดี ๆ รับชั่วโมง AT ด้าน Financial Literacy จากกองกิจการนักศึกษา กิจกรรมสัปดาห์ที่ 3 'กองกิจการนักศึกษา' ร่วมกับ 'ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย' ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษี กับกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “มาวางแผนภาษีกันเถอะ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “คุณสุขวรรณ ฤกษ์สมบูรณ์ดี” นิติกรชำนาญการ กรมสรรพากร --------------------------------------- วันพุธที่ 19 […]

💸 “เด็ก MU รู้เท่าทันภัยทางการเงิน” 💸

ช่วงปิดเทอมแบบนี้ อย่าปล่อยให้เวลาสูญเปล่า มาเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ รับชั่วโมง AT ด้าน Financial Literacy กันดีกว่า กองกิจการนักศึกษา จัดเต็มให้ทุกสัปดาห์ตลอดเดือนมิถุนายนกันเลย มาเริ่มกันที่กิจกรรมแรก 'กองกิจการนักศึกษา' ร่วมกับ 'ธนาคารแห่งประเทศไทย' ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางการเงิน กับกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “เด็ก MU รู้เท่าทันภัยทางการเงิน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากธนาคารแห่งประเทศไทย “คุณธีรศักดิ์ สูงลอย” รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน […]

💸 “ตังค์โต KNOW-HOW” 💸

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มูลนิธิไทยเครดิต ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายและ workshop ในหัวข้อ "ตังค์โต KNOW-HOW" เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือวางแผนและบริหารจัดการเงินเบื้องต้น เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินในอนาคต โดย ทีมวิทยากรจาก มูลนิธิไทยเครดิต ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) --------------------------------------- วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 - […]

การตลาดออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “การตลาดออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น ครั้งที่ 2“ โดย คุณปรณัฐ ปนนัตน์ วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex ** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย** สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR […]

ซึมเศร้าอย่างเข้าใจ

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “สายวิเคราะห์เทคนิค ต้องรู้อะไร" โดย คุณทวีศักดิ์ เย็นสถิตย์ และวิทยากรรับเชิญ วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง SCB Investment Lab ชั้น 1 […]

“วางแผนการเงินส่วนบุคคล..รู้ก่อน ทำก่อน มั่นคงก่อน”

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "วางแผนการเงินส่วนบุคคล..รู้ก่อน ทำก่อน มั่นคงก่อน" เรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการเงินแบบง่าย ๆ เตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงทางการเงินในอนาคต โดยวิทยากร คุณกิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสถานบริการวิชาการด้านตลาดทุน เศรษฐกิจและธุรกิจประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร --------------------------------------- วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - […]

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “เรื่องที่ต้องรู้ก่อนลงทุน หุ้น” Categories

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “เรื่องที่ต้องรู้ก่อนลงทุน หุ้น" โดย คุณทวีศักดิ์ เย็นสถิตย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ที่ปรึกษาการเงินอิสระ นักวางแผนการเงิน IP 009248 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex ** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย** สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ https://forms.gle/KSbENy14SCh8yfpz6

เจาะลึกกองทุนรวม

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม หัวข้อ “เจาะลึกกองทุนรวม"  โดย คุณนิพพิชฌน์ โกวิทวณิชกานนท์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ CPF เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Webex ** โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย** สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยการสแกน QR Code หรือเข้าไปที่ https://forms.gle/WQH7A9BsbWhCphNL6

โครงการ MU Stock Challenge: season 5

***จะมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเบื้องต้น และการใช้งานระบบ click2win ให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน โดยจะแจ้งวัน-เวลาในภายหลัง***   กำหนดการ - รับสมัครผู้เข้าแข่งขัน > 7 - 24 ตุลาคม 2565 - แจ้ง user > จันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 - อบรม "การลงทุนในหุ้นเบื้องต้น […]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save