I Logo
Internationalization

การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและคุณภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือพื้นที่ มีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกัน ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน วัฒนธรรม สถาบันและระบบกระแสโลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้เป็นพลเมืองของโลก (Global Citizen and Global Talent) คือ รู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกหนึ่งของโลกที่จะทำให้สังคมมีความสงบสุขและเข้มแข็ง

กิจกรรม

ASEAN In Today’s World 2021 Online Program

โอกาสเดียวเท่านั้นที่จะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม มาถึงแล้ว รับสมัครนักศึกษาชิงทุนเข้าร่วมโครงการ ASEAN In Today's World 2021 Online Program >>>มูลค่าทุนละ 81,200 JPY จำนวน 5 ทุน<<< กำหนดการจัดโครงการ วันที่ 8 - 19 มีนาคม 2564 […]

Intensive English Courses for Undergraduate Students

อยู่บ้านก็อัพสกิลภาษาอังกฤษได้ คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 20 ชั่วโมง Intensive English Courses for Undergraduate Students ลงทะเบียนฟรี! สำหรับ 1,000 คนแรก เพื่อให้นักศึกษาที่มีความเดือดร้อน (สนับสนุนโดย กองกิจการนักศึกษา โครงการ HIDEF) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 60) เท่านั้น รับ Activity […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Christmas Hours with Norwegian Santa

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Christmas Hours with Norwegian Santa วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ห้องประชุม 314 กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 MLC โอกาสเดียวเท่านั้น ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับนักศึกษาชาวต่างชาติ เรียนรู้การทำอาหารต้อนรับเทศกาลคริสมาสต์ ลุ้นของรางวัลเพียบ รับสมัครจำนวน […]