MAHIDOL
ACTIVITY TRANSCRIPT

ความสําคัญของกิจกรรมเสริมหลักสูตร


กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์และมีคุณค่าของสังคมและประเทศชาติต่อไป
ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยมหิดลจึงกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2552 เป็นต้นไป เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนไม่น้อยกว่า 15 กิจกรรม และมีจำนวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง
ซึ่งแบ่งประเภทกิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็น 2 กลุ่ม ตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา(ระดับปริญญาตรี)ประโยชน์ของกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพื่อเป็นแนวทางและกระตุ้นให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบว่าเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อจบการศึกษา นักศึกษาสามารถขอ Activity Transcript เป็นใบรับรองอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสมัครงาน

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าใช้ระบบ Activity Transcript


1. เข้าไปที่ www.activity.mahidol.ac.th เลือก เข้าสู่ระบบ -> นักศึกษา


2. กรอกข้อมูลในการ Log in
Student-ID : รหัสนักศึกษา โดยใส่ u หน้ารหัสนักศึกษา Password : รหัสจะเป็นรหัสเดียวกันกับที่ใช้เข้า internet ของมหาวิทยาลัย
และกด Log in เพื่อเข้าระบบ

การค้นหาและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถทำได้ 2 วิธี คือ


1. เข้าร่วมกิจกรรมแบบปกติ (Onsite)
โดยสามารถค้นหากิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ Activity Transcript (https://activity.mahidol.ac.th )
เลือกเมนูค้นหากิจกรรม หรือ ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ ผ่านทางคณะ/ส่วนงานต้นสังกัด
2. เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ (Online)
ได้ที่ MUX (https://mux.mahidol.ac.th)
เข้าใช้งานผ่าน Username และ Password ของนักศึกษา
โดยเลือกกิจกรรม Activity Transcript ซึ่งแต่ละกิจกรรม/บทเรียนจะกำหนดเงื่อนไขการได้รับชั่วโมงที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับกิจกรรม/บทเรียนนั้น ๆ หรือ Facebook กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save