FAQ

คำถามที่พบบ่อย

1AT คืออะไรและมีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างไร?
คำว่า AT ย่อมาจาก Activity Transcript หรือใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาจะถูกบันทึกเข้าในระบบบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับบันทึกและเก็บข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลตลอดหลักสูตรและเมื่อนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะได้ใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript) ดังกล่าว โดยนักศึกษาสามารถดูข้อมูลกิจกรรมและประกาศได้ที่เว็บไซต์ https://activity.mahidol.ac.th
2ทำไมต้องมีระบบ AT?
เพราะ AT มีการรวบรวมข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาอย่างเป็นระบบและ จัดเก็บไว้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักศึกษาสามารถดูประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองออนไลน์ได้ เนื่องจากองค์กร และ บริษัทหลายๆแห่ง ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ภายนอกห้องเรียนของนักศึกษามากยิ่งขึ้น ดังนั้น AT สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครงานหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาได้ มหาวิทยาลัยมหิดลจะนำข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามาวิเคราะห์ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
3ประโยชน์ของ Activity Transcript ที่นักศึกษาได้รับ
1. นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการสมัครเข้าทำงาน
2. นำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทุนศึกษาต่อ หรือขอทุนแลกเปลี่ยนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ฯลฯ
3. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ต่าง ๆ นอกห้องเรียนที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในอนาคต จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4ทำอย่างไรจึงจะได้รับใบรับรอง AT ?
ค้นหากิจกรรมที่ตนเองสนใจและสมัครเข้าร่วมผ่านในเว็บไซต์ AT หรือจะสมัครโดยตรงกับผู้ดูแลโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ ตรวจเช็คผลการเข้าร่วมกิจกรรมและหน่วยชั่วโมงกิจกรรมในเว็บไซต์ AT ถ้าหากพบข้อผิดพลาดของข้อมูลโปรดแจ้งผู้ดูแลโครงการหรือ แจ้งศูนย์ประสานงาน Activity Transcript
เมื่อใกล้จบหลักสูตรการศึกษา ให้นักศึกษาตรวจเช็คว่าตนผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ กรณีผ่านตามเกณฑ์ นักศึกษาสามารถยื่นในคำรองขอให้มหาวิทยาลัยออกใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาได้
5ขั้นตอนง่าย ๆ ในการเข้าใช้ระบบ Activity Transcript
1. เข้าไปที่เว็บไซต์ Mahidol Activity Transcript (www.activity.mahidol.ac.th) เลือก เข้าสู่ระบบ -> นักศึกษา
2. กรอกข้อมูลในการ
Log in Student-ID : รหัสนักศึกษา โดยใส่ u หน้ารหัสนักศึกษา
Password : รหัสจะเป็นรหัสเดียวกันกับที่ใช้เข้า internet ของมหาวิทยาลัย และกด Log in เพื่อเข้าระบบ
6เกณฑ์การผ่านและได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักศึกษาจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น
1. กิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วม ต้องไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม 3 หน่วยชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1.1. พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับส่วนงาน 1 กิจกรรม 3 ชั่วโมง
2. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม ต้องไม่น้อยกว่า 97 หน่วยชั่วโมง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.1. กิจกรรมจิตอาสา (Volunteer) ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
2.2. กิจกรรม Mahidol HIDEF เลือกเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ด้าน (ด้านละไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง)
2.3. กิจกรรมส่งเสริม 21st Century Skills อื่นๆ ไม่บังคับ
* หมายเหตุ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (Activity Transcript)
สามารถศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง กำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลฯ ได้ที่ เว็บไซต์ Mahidol Activity Transcript (https://activity.mahidol.ac.th)

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save