E Logo
Environmental Literacy

การพัฒนานักศึกษาให้มีจิตสำนึกที่จะให้ความร่วมมือและปฏิบัติตนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดี เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของชุมชนและสังคม มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สภาวการณ์และเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสังคมต่อธรรมชาติของโลก สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและกำหนดวิธีการป้องกันแก้ไข รวมทั้งการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดำเนินบทบาททั้งส่วนบุคคลและบทบาทในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม

เดินทางมาถึงครั้งที่ 6 กันแล้วกับกิจกรรม ENVI TALK ครั้งนี้เราจะมาเปิดวงสนทนากัน ในหัวข้อ “วัยรุ่นไทย…กับการแยกขยะ”

ปิดเทอม ไม่ปิดใจ  ที่จะเรียนรู้ และสะสมชั่วโมงกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน ! . เดินทางมาถึงครั้งที่ 6 กันแล้วกับกิจกรรม ENVI TALK ครั้งนี้เราจะมาเปิดวงสนทนากัน ในหัวข้อ “วัยรุ่นไทย...กับการแยกขยะ” ———————————————————— มาพูดคุย รับฟัง และหาคำตอบด้วยกัน ในประเด็นที่ว่า... ● แยกขยะยากหรือง่าย แล้วทำไมไม่แยก ? ● "แยกทำไม […]

Don’t Waste Your Food : ขยะเศษอาหารเราจัดการได้

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี  . ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาชาวมหิดลมาร่วมสนุกกับกิจกรรมช่วยโลกที่ทุกคนสามารถทำได้.. กับกิจกรรม “Don't Waste Your Food : ขยะเศษอาหารเราจัดการได้” . กติกา - โพสต์ภาพวิธีการลดการสร้างขยะจากอาหาร พร้อมอธิบายสั้นๆ ถึงวิธีการ และประโยชน์จากการลดการสร้างขยะจากอาหาร เช่น การทานอาหารหมดจาน, […]

Renewable Energy & Sustainability

พลังงานทดแทน คือทางออกของความยั่งยืนจริงหรือ ?  . กลับมาพบกันอีกแล้ว กับกิจกรรม ENVI Talk #5  ในหัวข้อ…”Renewable Energy & Sustainability”… • ประเภทของพลังงาน • พลังงานทดแทนคืออะไร • อะไรคือความยั่งยืน • สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย .  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธนทิพย์ อ้วนอ่อน […]

“ปฏิทินเก่า เราขอนะ”  (ปีที่ 2)

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกิจกรรม "ปฏิทินเก่า เราขอนะ"  (ปีที่ 2) . ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อจัดทำเป็นสื่อ สำหรับผู้พิการทางสายตา  . สามารถบริจาคได้ที่ (1) ห้องแบ่งปัน กองกิจการนักศึกษา ใต้หอ 10 (ด้านหลัง 7-11) (2) กล่องรับบริจาค (ด้านข้างตู้ ATM […]

กิจกรรม “ฉันไม่ใช่ขยะ” REUSE is so good

REUSE is so good. -------------------------------------------- ขอเชิญชวนน้องๆ มาร่วมสนุก ร่วมสร้างสรรค์ และช่วยโลกไปพร้อมๆ กัน!! ———————————————- กิจกรรม “ฉันไม่ใช่ขยะ” REUSE is so good. ———————————————- REUSE คืออะไร ? การใช้ซ้ำ หรือ Reuse คือ การนำวัสดุเหลือใช้ […]

Protect Your Nature

“Protect Your Nature” มามะ มาแชร์ สิ่งที่เราจะสามารถช่วยธรรมชาติของเรากัน!! . วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่ง UN ได้จัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment […]

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ “GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education”

ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งชั่วโมงกิจกรรม AT 3 ชั่วโมง !!!!! . ขอเชิญชวนนักศึกษามหิดลร่วมเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของการใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกิจกรรมเสวนาออนไลน์ "GC x Mahidol Webinar: Circular Economy & Sustainability for Higher Education” . วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 13.00 - 16.00 […]

“ปฏิทินเก่า เราขอนะ”

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน ร่วมกิจกรรม "ปฏิทินเก่า เราขอนะ" . ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ส่งมอบให้กับศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เพื่อจัดทำเป็นสื่อ สำหรับผู้พิการทางสายตา . สามารถบริจาคได้ที่ (1) ห้องแบ่งปัน กองกิจการนักศึกษา ใต้หอ 10 (ด้านหลัง 7-11) (2) กล่องรับบริจาค ด้านหน้ากองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 […]

“How I Help the Earth” มาช่วยกันแชร์สิ่งดีดีเพื่อโลกของเรากัน

“How I Help the Earth” มาช่วยกันแชร์สิ่งดีดีเพื่อโลกของเรากัน . จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ทำให้เราต้องช่วยกันเว้นระยะห่างทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรม เรียนออนไลน์ และใช้ชีวิตในที่พักอาศัยกันมากขึ้น ซึ่งเป็นมาตรการในการลดการแพร่ระบาดของทั่วโลก โดยสิ่งที่ตามมาจากการดำรงชีวิตในแต่ละวันก็คือ ขยะที่เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นแล้วในช่วงเวลาเหล่านี้เราจะทำอะไรเพื่อโลกของเราได้บ้าง… . กองกิจการนักศึกษา จึงอยากเชิญชวนน้องๆ มาร่วมแบ่งปัน ประสบการณ์ แนวทางแก้ไข รวมถึงเทคนิค หรือความรู้ ในการลดขยะในชีวิตประจำวัน หรือการทำสิ่งดีๆ […]

มลพิษทางอากาศและการป้องกัน (Air Pollution)

เรียนออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ แถมได้ชั่วโมง AT (Activity Transcript)  . กองกิจการนักศึกษาจัดทำบทเรียนออนไลน์ Mux เรื่อง มลพิษทางอากาศและการป้องกัน (Air Pollution)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ รวมไปถึงสามารถดูแลและป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศ . น้องๆ สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ในระบบ Mux ค้นหารหัสวิชา OP101 หรือ ชื่อวิชา Environmental Literacy […]

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save