กิจกรรมรักน้อง “จิตอาสามหิดล : Mahidol Volunteer”

กิจกรรมได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ลานราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมทำดอกไม้จันทร์ กิจกรรมพับถุงยา กิจกรรมทาสีเลนจักรยาน และกิจกรรมทำความสะอาดร่องระบายน้ำ