ติดต่อเรา

กองกิจการนักศึกษา ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์ 0-2849-4527

โทรสาร 0-2849-4510

อีเมล

panet.kul@mahidol.ac.th ,
tareenichar.lee@mahidol.ac.th