พิธีถวายราชสักการะและถวายสัตย์ปฏิญาณ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนประมาณ 4,700 คน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายสัตย์ปฏิญาณในโอกาสงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศ โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีและผู้อำนวยการทุกส่วนงานเข้าร่วมงานครั้งนี้ ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา