(07/07/2553!!! News !!!

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เกิดข้อขัดข้องบางประการ ทำให้ไม่สามารเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ชั่วคราว

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย.

 

...........................................................................

 

            (22/06/2553) 

- ขณะนี้ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถดูรายงาน สรุปจำนวนโครงการ ของแต่ละหน่วยงานได้แล้วนะครับ HOT!

วิธีการเข้าใช้งาน          1. เลือกวิทยาเขต

                                   2. เมนูหน่วยงาน เลือก สรุปจำนวนโครงการ

*แสดงผลเป็นข้อมูลสรุปตามหน่วยงานหลัก

...........................................................................

ยินดีต้อนรับน้องนักศึกษาใหม่ทุกคน

         นักศึกษารหัสปี '53 สามารถ ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ Activity Transcript ได้แล้วนะครับ

*  สำหรับน้องๆ ที่พบปัญหาในการสมัครเข้าใช้งานระบบ สามารถส่งอีเมล์แจ้งปัญหามาได้ที่ activity@mahidol.ac.th

หรือโทรติดต่อมาที่ศูนย์ประสานงาน Activity Transcript กองกิจการนักศึกษา ม.มหิดล เบอร์โทรศัพท์ 02-841-6113-14

ทางทีม AT พร้อมที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน อีกทั้งทีมงานพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆห้นะครับ...

...........................................................................

(17/12/2552) ขอเรียนท่านที่มีโครงการที่อยู่ในความดูแลแต่ยังไม่ได้สร้างโครงการกับทางระบบ ท่านสามารถสร้าง

โครงการกับทางระบบได้แล้วนะครับ  สำหรับผู้ที่ไม่ทราบการกำหนดรหัสกิจกรรมสามารถ ดูวิธีการกำหนดรหัสกิจกรรม

ได้ที่ http://www.activity.mahidol.ac.th/news

(26/11/2552)  

- ขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบการคีย์ข้อมูลในส่วนของคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ระบบ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2552

เวลา 13.30 น.  ณ ห้อง R335/2  ชั้น3  สำนักงานคณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์   ม.มหิดล (ศาลายา)

- ผู้ดูแลระบบฯ สามารถใช้ E-Mail ของมหิดลในการสมัคร 3 อัน ได้แก่ @mahidol.ac.th, @Staff1.mahidol.ac.th และ

@Staff2.mahidol.ac.th แล้วนะครับ

(07/09/2552) ณ.ขณะนี้  สามารถสร้างโครงการและ บันทึกบัตรผ่านได้แล้ว ให้ลองใช้ดูก่อนครับ แต่ต้องใช้ Log in

(02/09/2552) ลงข้อมูล ปี 1 (รหัส 52) เรียบร้อยแล้ว

(01/09/2552)ช่วงนี้! กำลังทดสอบ ยังไม่เริ่มใช้จริง....กำลังโอนย้ายโปรแกรม และปรับปรุงโปรแกรม+ชื่อต่างๆ ให้ใช้ได้กับ ม.มหิดล


รายชื่อสมาชิกที่กำลัง Online 100 คนล่าสุด ในขณะนี้