ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 51

 

1 2 3
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภทA.1A.2A.3A.4A.รวมสถานะเอกสารติดต่อID
26/10/2560 18:00:00แปลตัวอักษร459020260039อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 00เลือกเสรี20002เปิดรับสมัครDOCkhanittha2534476
23/10/2560 7:00:00เข้าร่วมวางพวงมาลาในวันปิยมหาราช460020260005อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 00เลือกเสรี20002จบโครงการDOCpornpinan4547
2/9/2560 8:30:00เข้าร่วมเป็นวิทยากร "การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"460020260004อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 022เลือกเสรี60006จบโครงการDOCpornpinan4511
17/8/2560 8:30:00เข้าร่วมเป็นวิทยากร"การจัดอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย"460020260003อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 00เลือกเสรี60006จบโครงการDOCpornpinan4510
16/8/2560 14:00:00โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและโควตาปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนมุกดาหาร460020260002อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 030เลือกเสรี20002จบโครงการDOCpornpinan4509
9/8/2560 13:00:00การทำดอกไม้จันทร์"ในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่9"460020260001อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาทุกชั้นปี0100เลือกเสรี30003จบโครงการDOCpornpinan4508
3/7/2560 8:30:00ทำดีเพื่อพ่อ459020260038อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 00เลือกเสรี2400024เปิดรับสมัครDOCkhanittha2534457
12/6/2560 8:30:00ทำดีเพื่อพ่อ459020260036อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 03เลือกเสรี2400024จบโครงการDOCkhanittha2534359
22/3/2560 13:00:00โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"459020260026อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปี2-4050เลือกเสรี02002จบโครงการDOCpornpinan4281
15/3/2560 13:00:00โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "ทักษะการเป็นเจ้าของธุรกิจ"459020260028อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปี2-4050เลือกเสรี02002จบโครงการDOCpornpinan4283
2/3/2560 7:30:00พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก459020260037อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-200เลือกเสรี30003เปิดรับสมัครDOCkhanittha2534438
15/2/2560 13:00:00โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "การจัดการกับอารมณ์และการจัดการความเครียด459020260027อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปี2-4050เลือกเสรี02002จบโครงการDOCpornpinan4282
10/2/2560 8:00:00เข้าร่วมโรงทาน งานสักการะพระมงคลมิ่งเมือง459020260029อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปี2-4050เลือกเสรี40004ย้อนหลังDOCpornpinan4284
1/2/2560 13:00:00โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต เรื่อง "การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ"459020260023อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปีที่ 200เลือกเสรี02002จบโครงการDOCpornpinan4064
26/1/2560 7:00:00เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหอพักนักศึกษา459020260021อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-400เลือกเสรี50005จบโครงการDOCpornpinan4062
25/1/2560 13:00:00โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต เรื่อง "การคิดสร้างสรรค์"459020260022อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 060เลือกเสรี02002จบโครงการDOCpornpinan4063
20/1/2560 7:00:00พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร 100 วัน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9และกิจกรรม 100 วัน 100 ต้น 100 คน 100 องค์กร459020260024อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4060เลือกเสรี50005จบโครงการDOCpornpinan4065
18/1/2560 13:00:00โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "กระบวนการคิดที่เป็นระบบ(การตัดสินใจ การแก้ปัญหาและการวิเคราะห์)"459020260020อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษา 2-4050เลือกเสรี02002จบโครงการDOCpornpinan4051
11/1/2560 13:00:00โครงการเสริมทักษะการใช้ชีวิต "วิธีป้องกันตัวด้วยมือเปล่า"459020260019อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปี2-4050เลือกเสรี02002จบโครงการDOCpornpinan4050
6/1/2560 13:00:00ช่วยขนก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจำนวน 1,000 ก้อน จาก อ.เสนางคนิคม มาศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียง459020260018อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาหลักสูตรวท.บ.เกษตร01เลือกเสรี04004จบโครงการDOCpornpinan4049
27/12/2559 13:00:00ช่วยงานอบรมเกษตรอินทรีย์ ณ สวนส่างฝัน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 27 ธ.ค. 59459020260017อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 02เลือกเสรี30003จบโครงการDOCpornpinan4016
24/12/2559 9:00:00ช่วยงานโครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ณ วิทยาเขตอำนาจเจริญ 24-27 ธ.ค. 59459020260016อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษา050เลือกเสรี01413027จบโครงการDOCpornpinan4015
19/12/2559 8:30:00โครงการโรตาแรคท์ร่วมพัฒนา โรงเรียนบ้านหนองขนาน459020260031อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญ 00เลือกเสรี272015365จบโครงการDOCpornpinan4361
19/12/2559 8:30:00รับฟังความคิดเห็นมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 19 ธ.ค. 59 มติ "สุขภาวะชาวนาในเมืองธรรมเกษตร"459020260015อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษา05เลือกเสรี07007จบโครงการDOCpornpinan4014
14/12/2559 7:00:00กิจกรรมทำบุญอาคารศูนย์ฝึกอบรมและปฎิบัติการ459020260013อำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตอำนาจเจริญนักศึกษาชั้นปี2-400เลือกเสรี50005เปิดรับสมัครDOCpornpinan4004
1 2 3

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อ ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript)

ประเภทกิจกรรมจำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดหรือเลือกให้เข้าร่วม (>=7) (>=52)
2.เลือกเสรี (>=8) (>=48)
    2.1.เลือกเสรี=>A.1 (ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์) (>=2) (>=12)
    2.2.เลือกเสรี=>A.2 (ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการและจิตตปัญญาศึกษา) (>=2) (>=12)
    2.3.เลือกเสรี=>A.3 (ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง) (>=2) (>=12)
    2.4.เลือกเสรี=>A.4 (ด้านเสริมสร้างสุขภาพ) (>=2) (>=12)
รวม (>=15) (>=100)