ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 30

 

1 2
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภทA.1A.2A.3A.4A.รวมสถานะเอกสารติดต่อID
31/5/2560 15:30:00รณรงค์ชุมชนปลอดขยะ359020250008นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา040เลือกเสรี20002จบโครงการDOCpatsakorn4340
1/3/2560 16:00:00รณรงค์การจัดการขยะในวิทยาเขตนครสวรรค์359020250011นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา040เลือกเสรี1400014จบโครงการDOCpatsakorn4397
1/3/2560 9:00:00โครงการปรับจิตใจ ส่งกำลังใจสู่ผู้สูงอายุ359020250010นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา040เลือกเสรี1500015จบโครงการDOCpatsakorn4396
20/2/2560 8:00:00ค่ายพัฒนาสุขภาวะชุมชน ครั้งที่ 2 รร.ตชด.บ้านตีนดอย อ.ท่าสองยาง จ.ตาก359020250005นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา0100เลือกเสรี12120024จบโครงการDOCpatsakorn4337
20/1/2560 17:00:00ร่วมงาน ถวายความอาลัย "ในหลวง" ในพระบรมโกศ ครบ 100 วัน359020250007นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา090เลือกเสรี02002จบโครงการDOCpatsakorn4339
15/1/2560 18:00:00ร่วมงานตรุษจีนนครสวรรค์ 101 ปี งานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2560359020250006นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา090เลือกเสรี18180036จบโครงการDOCpatsakorn4338
14/1/2560 6:30:00กิจกรรมจิตอาสา “ทำดีเพื่อพ่อ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”359020250003นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม020เลือกเสรี1003013จบโครงการDOCpatsakorn4076
8/1/2560 16:30:00พิธีบายศรีสู่ขวัญ รับน้องกลับบ้าน ปีการศึกษา 2559359020250009นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา0150เลือกเสรี03003จบโครงการDOCpatsakorn4341
14/12/2559 8:00:00โครงการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ359020250004นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา030เลือกเสรี0130013จบโครงการDOCpatsakorn4079
26/8/2559 7:00:00งานทำบุญวัดเขาทอง359020250002นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา050เลือกเสรี11002จบโครงการDOCpatsakorn4077
25/8/2559 16:30:00ลงแขกดำนา359020250001นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา050เลือกเสรี11002จบโครงการDOCpatsakorn4078
25/2/2559 6:00:00ค่ายพัฒนาสุขภาวะชุมชน358020250005นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา060เลือกเสรี850518จบโครงการDOCpatsakorn3847
11/2/2559 5:30:00ร่วมเดินขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2559358020250003นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา096เลือกเสรี60107จบโครงการDOCpatsakorn3783
3/2/2559 17:00:00บริการตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ตรุษจีนจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2559358020250002นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา024เลือกเสรี600915จบโครงการDOCpatsakorn3782
30/1/2559 9:00:00ฝึกภาวนาจิต358020250004นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา0120เลือกเสรี1200012จบโครงการDOCpatsakorn3784
6/11/2558 9:00:00นักศึกษาช่วยงานมหิดลวิชาการ358020250001นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษา07เลือกเสรี600612จบโครงการDOCpatsakorn3781
16/5/2558 9:00:00ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น357020250009นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์020เลือกเสรี30003จบโครงการDOCpatsakorn3248
2/5/2558 8:00:00ค่ายทดสอบความมุ่งมั่นและสภาพจิตใจ357020250008นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์050เลือกเสรี342110จบโครงการDOCpatsakorn3247
13/2/2558 17:00:00ตรุษจีนนครสวรรค์ (วันที่ 13-23 ก.พ.2558)357020250007นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์0100เลือกเสรี44011055จบโครงการDOCpatsakorn3246
4/9/2557 11:00:00ไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล)357020250004นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์098เลือกเสรี00202จบโครงการDOCpatsakorn2843
15/8/2557 9:00:00กิจกรรมงานเกษตรแฟร์357020250002นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์016เลือกเสรี00325จบโครงการDOCpatsakorn2841
31/7/2557 13:00:00กิจกรรมรับน้องสา'สุข นครสวรรค์ ประจำปี 2557357020250006นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์064เลือกเสรี170412จบโครงการDOCpatsakorn2845
27/7/2557 9:30:00กิจกรรมให้ความรู้เรื่องอันตรายจากสารกำจัดศัตรูพืช357020250003นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์016เลือกเสรี00033จบโครงการDOCpatsakorn2842
17/6/2557 19:00:00กิจกรรมพัฒนาภาวะผู้นำ357020250001นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์080เลือกเสรี0154019จบโครงการDOCpatsakorn2840
17/6/2557 9:00:00ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2557357020250005นครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตนครสวรรค์นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์048เลือกเสรี03003จบโครงการDOCpatsakorn2844
1 2

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อ ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript)

ประเภทกิจกรรมจำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดหรือเลือกให้เข้าร่วม (>=7) (>=52)
2.เลือกเสรี (>=8) (>=48)
    2.1.เลือกเสรี=>A.1 (ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์) (>=2) (>=12)
    2.2.เลือกเสรี=>A.2 (ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการและจิตตปัญญาศึกษา) (>=2) (>=12)
    2.3.เลือกเสรี=>A.3 (ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง) (>=2) (>=12)
    2.4.เลือกเสรี=>A.4 (ด้านเสริมสร้างสุขภาพ) (>=2) (>=12)
รวม (>=15) (>=100)