ค้นหาโครงการ จำนวนที่ค้นพบ = 191

 

1 2 3 4 5 6 7 8
วันที่จัดชื่อโครงการรหัสโครงการวิทยาเขตสังกัดหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายสมัครแล้วจำนวนรับประเภทA.1A.2A.3A.4A.รวมสถานะเอกสารติดต่อID
19/10/2560 17:00:00จิตอาสา259020240008กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรี 049เลือกเสรี30003จบโครงการDOCmukaeducation4436
7/9/2560 8:30:00รับบริจาคโลหิต259020240009กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี0100เลือกเสรี30003จบโครงการDOCmukaeducation4437
31/7/2560 8:30:00นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559259020240021กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรี 01เลือกเสรี1212121248จบโครงการDOCmukaeducation4498
5/6/2560 14:10:00ค่าย ฅ.คนส่งเสริม สานฝัน สร้างสรรค์อนาคต ครั้งที่ 2259020240002กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี0120เลือกเสรี2442232จบโครงการDOCmukaeducation4430
1/6/2560 13:00:00พรีค่าย ฅ.คนส่งเสริม สานฝัน สร้างสรรค์อนาคต ครั้งที่ 2259020240017กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี060เลือกเสรี2100021จบโครงการDOCmukaeducation4451
26/5/2560 11:00:00ค่ายเกษตรสัมพันธ์สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่นครั้งที่ 14259020240003กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี0115เลือกเสรี1734125จบโครงการDOCmukaeducation4431
25/5/2560 11:45:00รวมกล้าเป็นป่าใหญ่ ครั้งที่ 8259020240011กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์073เลือกเสรี191213จบโครงการDOCmukaeducation4440
7/4/2560 9:00:00อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ ระบบธุรกิจให้กับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐259020240012กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4070กำหนดและเลือกให้เข้าร่วม000024จบโครงการDOCmukaeducation4446
29/3/2560 14:00:00สอบ TOEIC259020240018กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรี 00เลือกเสรี02002จบโครงการDOCmukaeducation4471
15/3/2560 13:45:00การซ้อมอพยพหนีไฟและการอพยพผู้ประสบอัคคีภัย หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปี 2560259020240024กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีบุคลากร นักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี0250เลือกเสรี03003จบโครงการDOCmukaeducation4555
14/2/2560 17:00:00KA IN LOVE259020240020กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรี 00เลือกเสรี00808จบโครงการDOCmukaeducation4473
1/2/2560 13:00:00กิจกรรมสัญจรเครือข่ายรักษ์น้ำบาดาลและRoad Show259020240019กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรี 00เลือกเสรี03003จบโครงการDOCmukaeducation4472
18/1/2560 17:30:00AG - Faestival เทศกาลการเก็บเกี่ยว ตอน เดินตามรอยพ่อเกษตรพอเพียง259020240022กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี0310เลือกเสรี00202จบโครงการDOCmukaeducation4553
14/1/2560 8:30:00บำเพ็ญประโยชน์ที่วัดบริเวณรอบมหาวิทยาลัย259020240004กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร033เลือกเสรี2400024จบโครงการDOCmukaeducation4432
11/1/2560 13:30:00ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา259020240013กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต00เลือกเสรี0100010จบโครงการDOCmukaeducation4447
6/1/2560 10:00:00เหลือ-ขอ259020240006กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรี 00เลือกเสรี30003จบโครงการDOCmukaeducation4434
5/1/2560 13:00:00Young CBED Envinity Camp259020240010กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทรัพยากรชีวภาพ และหลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ060เลือกเสรี1481225จบโครงการDOCmukaeducation4439
27/12/2559 11:00:00ค่ายปันรัก 8 เรียงร้อยความดีถวายพ่อหลวง259020240028กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาทั่วประเทศ00เลือกเสรี481522994จบโครงการDOCmukaeducation4566
10/11/2559 6:30:00ตักบาตรต้นเดือน ประจำปีการศึกษา 2559259020240027กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาชั้นปี 2 3 และ 40101เลือกเสรี0010010จบโครงการDOCmukaeducation4565
31/10/2559 8:30:00Focus Group258020240024กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี020เลือกเสรี03003จบโครงการDOCmukaeducation3821
29/10/2559 13:00:00กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช258020240026กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี06เลือกเสรี30003จบโครงการDOCmukaeducation3823
21/10/2559 10:30:00ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาร259020240005กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรี 00เลือกเสรี20002จบโครงการDOCmukaeducation4433
24/9/2559 8:30:00พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2559259020240025กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรี 0300กำหนดและเลือกให้เข้าร่วม00003จบโครงการDOCmukaeducation4556
19/9/2559 8:30:00Mahidol Day of Service259020240007กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรี 020เลือกเสรี60006จบโครงการDOCmukaeducation4435
14/9/2559 17:00:00รักน้อง MUKA259020240026กาญจนบุรีคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาวิทยาเขตกาญจนบุรีนักศึกษาชั้นปี 2 3 และ 40530เลือกเสรี02147จบโครงการDOCmukaeducation4557
1 2 3 4 5 6 7 8

เงื่อนไขรับการเสนอชื่อ ได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Activity Transcript)

ประเภทกิจกรรมจำนวนกิจกรรม (>=MIN) จำนวนหน่วยชั่วโมง (>=MIN)
1.กำหนดหรือเลือกให้เข้าร่วม (>=7) (>=52)
2.เลือกเสรี (>=8) (>=48)
    2.1.เลือกเสรี=>A.1 (ด้านคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์) (>=2) (>=12)
    2.2.เลือกเสรี=>A.2 (ด้านวินัยและทักษะสังคม วิชาชีพ วิชาการและจิตตปัญญาศึกษา) (>=2) (>=12)
    2.3.เลือกเสรี=>A.3 (ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และค่านิยมที่ถูกต้อง) (>=2) (>=12)
    2.4.เลือกเสรี=>A.4 (ด้านเสริมสร้างสุขภาพ) (>=2) (>=12)
รวม (>=15) (>=100)