Log-in เข้าสู่ระบบ

ประเภท

นักศึกษา  

ประเภท

ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ

เลขประจำตัวนักศึกษา   Username

Password

 

Password

Result

Login อยู่ได้นาน 2 ชั่วโมง

ลงทะเบียน / วิธีลงทะเบียน?

  Result

Login อยู่ได้นาน 2 ชั่วโมง

 

(LOGIN ได้ทั้ง "นักศึกษา" และ "ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ" พร้อมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง)

หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกของระบบ

                           

กรณีนักศึกษา..ถ้าไม่เคยสมัครลงทะเบียนสำหรับ "นักศึกษา" มาก่อน แต่กลับค้นพบว่ามีชื่อ-นามสกุลและเลขประจำตัวนักศึกษา อยู่ในทะเบียนสมาชิกแล้ว

โดยมีสถานะเป็น "R" คือ เป็นรายชื่อจากหน่วยทะเบียน หรือ เป็น "U" คือมีคนไปสมัครแทนให้

ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ (เพราะจะเป็นการลงทะเบียนซ้ำ) ให้ไปคลิ๊กปุ่ม "Account มีปัญหา" เพื่อขอทราบ Password ผ่านทาง email ม.มหิดล และกด Activate

แล้วค่อย Login เข้าไปแก้ไขประวัติข้อมูลนักศึกษาภายหลัง

ตรวจสอบรายชื่อ

 

รายชื่อ "นักศึกษา" ที่สมัครแล้ว

รายชื่อ "ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ" ที่สมัครแล้ว

Account มีปัญหา + ลืม Password+ ไม่ Activate เข้าที่นี่ครับ
(ผู้ดูแลฝ่ายสารสนเทศของโครงการ)

 

***หากพบปัญหาเปิดวปไม่ขึ้นแนะนำให้ใช้เวปบราวเซอร์ ได้แก่ Internet Explorer 8, Google Chrome และ FireFox3.5 ***