สำหรับหน่วยงาน คณะ องค์กรนักศึกษา สโมสร ชมรมใดๆ (ทุกวิทยาเขต) ที่มีรหัสหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อด้านล่าง ขอให้แจ้งชื่อหน่วยงาน สังกัด วิทยาเขตพร้อมทั้งรหัสหน่วยงานมาที่ กองกิจการนักศึกษา ACTIVITY@MAHIDOL.AC.TH
จำนวนที่ค้นพบ = 2
1
ชื่อหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตรหัสหน่วยงานโครงการID
วิทยาเขตอำนาจเจริญคณะ,วิทยาลัย,ภาควิชาอำนาจเจริญ4xx0202600xxโครงการ286
วิทยาเขตอำนาจเจริญสโมสรนักศึกษาคณะ , ชมรมในสังกัดคณะอำนาจเจริญ4xx0212600xxโครงการ287
1