สำหรับหน่วยงาน คณะ องค์กรนักศึกษา สโมสร ชมรมใดๆ (ทุกวิทยาเขต) ที่มีรหัสหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏในรายชื่อด้านล่าง ขอให้แจ้งชื่อหน่วยงาน สังกัด วิทยาเขตพร้อมทั้งรหัสหน่วยงานมาที่ กองกิจการนักศึกษา ACTIVITY@MAHIDOL.AC.TH
จำนวนที่ค้นพบ = 1
1
ชื่อหน่วยงานสังกัดวิทยาเขตรหัสหน่วยงานโครงการID
วิทยาเขตนครสวรรค์คณะ,วิทยาลัย,ภาควิชานครสวรรค์3xx0202500xxโครงการ283
1