วิธีเข้าใช้งานระบบ Activity Transcript (นักศึกษา) 

 

ศูนย์ประสานงาน Activity Transcript กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ชั้น 3 ที่อยู่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 เบอร์โทรศัพท์  : 02-849-4528  E-Mail : activity@mahidol.ac.th, panet.kul@mahidol.ac.th, tareenichar.lee@mahidol.ac.th